Aktualitások

Álláshirdetések:
Német nyelv:

 

 

Matematika:

Határtalanul 2017 

Szentek, Hősök, Királyok nyomában az Orczy Anna Általános Iskola tanulói

1918-ban véget ért az első világháború, országunk közel kétharmad része elveszett. Az elveszett területeken azonban, 100 évvel később is „Nyelvében él a nemzet”! Nem feledik az 1000 éves ország történetét. Féltve őrzik hagyományait, és bíznak benne, hogy a jövőben is lesz még magyar Erdélyországban.

Az Orczy Anna Általános Iskolából 2018 – ban, köszönhetően a HAT-17-01-2017-00355 elnevezésű pályázatnak, összesen 35 diák kelhetett útra, hogy 12 óra „Határtalan” utazást követően, találkozzon a Csiki Székelyekkel, a Gyimesi Csángókkal hallja és lássa, hogy még ma is magyarul beszélnek, énekelnek, táncolnak.

Nagyvárad Szent László temploma, Torda legendája, a sóbánya kőbe vésett évszámai, Madéfalva,- Nyergestető hősei, a Csiki havasok égig érő csúcsai, a Madarasi – Hargita Piros Fehér Zöldbe öltözött kopjafái, a Gyilkos-tó és a Békás szoros, feledhetetlen természeti szépségei, a csíkcsomortáni Babba Mária Gyermekotthon lakóival közösen töltött esték, az éjszakai túra a 35 fegyverneki diáknak, nem csak üres szavak, hanem olyan élmények, kalandok, amikre évtizedek múlva is emlékezhetnek és továbbadhatják, gyermekeiknek, unokáiknak és talán bízhatnak abban, hogy még ők is részesei lehetnek a magyar nemzet „Határtalan” összetartozásának.

Antal Imre
szaktanár

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁT SEGÍTŐ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAM KÍSÉRLETI MEGVALÓSÍTÁSA A KARCAGI TANKERÜLETI KÖZPONTBAN

Hirdetmény az Általános iskolai beiratkozás rendjéről 2018

 

 

Pályázat az Orczy Anna Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

 

 Tájékoztató nap az egyházi jogi személyek képviselőinek

Projektnyitó sajtóközlemény: AZ ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉBEN MEGTARTOTT PROJEKTNYITÓ RENDEZVÉNYRŐL

Sajtóközlemény: A FEGYVERNEKI ORCZY ANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYÉNEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE – EFOP-4.1.2-17-2017-00070

 

 

Szülői tájékoztató az etika óra helyett választott hit- és erkölcstan oktatás megszervezéséhez kapcsolódó adatkezelésről

 

Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó tájékoztató nap