Idegennyelvi mérés

Weboldalunk főoldala         Közzétételi lista főoldala

Az idegen nyelvi mérés lebonyolítása 

Az idegen nyelvi mérést az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: hivatal) szervezi meg az iskolák 6. és 8. évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében a két tanítási nyelvű általános iskolai képzésben részt vevők kivételével. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el a 6. évfolyamon a Közös európai referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A1, a 8. évfolyamon a KER szerinti A2 szinten.

A mérés időpontját a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (V. 14.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdése határozza meg.

2018. május 16 -án, szerdán Magyarország minden hatodikos és nyolcadikos diákja, aki az angol vagy a német nyelvet első idegen nyelvként tanulja, idegen nyelvi kompetenciamérésen vesz részt.
A mérés hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése feladatsorból áll. A mérés 2×30 perc időtartamú (köztük szünettel). Az érintett osztályok: 6.a, 6.b, 8.a és 8.b. A mérés a hallott szöveg értésével kezdődik, majd a szünet után következik az olvasott szöveg értése. A feladatlapok kitöltéséhez sem szótárat, sem más segédeszközt nem használhatnak a diákok. A 6. osztályosok mérése reggel 8 órakor kezdődik. A 8. osztályosok mérése délelőtt 10 órakor kezdődik.

Az idegen nyelvi mérés napja a rendelet alapján 2018. május 16.