Kudelka-kúria

Kudelka-kúria

Felszabadulás út 165.

Az oszlányi Kudelka família Bars vármegyei eredetű volt, 1668-ban János és társai révén kapott nemesi címet, nemesi státuszát pedig 1811-ben igazolta. Heves–Külső-Szolnok vármegye közgyűlésén az oszlányi Kudelkák nemességét Bars vármegye bizonyítványa alapján Kudelka János fia, Mihály, valamint Kudelka Antal fiai, Antal, József és Mihály gyöngyösi lakosok hirdettették ki a nemességigazolás évében, 1811-ben.

A rezidenciát nem tudni, hogy mikor emelték, a kúria egykori architektúrája az átalakítások miatt már nem ismerhető fel. Kudelka Bertalant 1893-ban, Kudelka Józsefet 1897-ben említették birtokosként a településen, 1911-ben Kudelka Bertalan örökösei 274 katasztrális holdnyi földterületen gazdálkodtak, 1925-ben Kudelka József és testvérei 615 holdas birtokkal rendelkeztek.

Kudelka József kereskedelmi akadémiát végzett Nagyváradon, majd az I. világháború idején a szerb fronton és Macedóniában harcolt, utóbb századosi rangban. A két világháború között fegyverneki birtokát irányította, ő töltötte be a Hangya helyi szervezetének elnöki posztját.

Utcasorban álló, földszintes, téglalap alaprajzú épület. A kúria homlokzatait átalakították, a nyílászárókat kicserélték, a díszítőelemeket leverték, csak a főpárkány és a sarkokon látható pilaszterek maradtak meg. A napjainkban is 2+3+2 osztású főhomlokzat középrészén jelzésszerű rizalit húzódik. Az eredeti állapotot a hátsó homlokzat őrzi leginkább, itt a falsíkba simuló 2-2 pillér által tartott tornác elé füzérdíszes posztamensekkel tagolt kőbábos mellvédes terasz lép ki, a posztamensek tetején kővázák állnak. A kúria belseje egykor kéttraktusos elrendezésű volt.

Az államosítás után általános iskolát helyeztek el a kúriában, amelyet ezután teljesen át is építettek. Napjainkban a Pedagógiai Szakszolgálat székhelye található az épületben. A kúriát kisebb kert övezi, amelyben egy eperfa is áll.