Ökoiskola

okoiskola

Ökoiskolai címek a fegyverneki és örményesi iskolákban

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pályázatot hirdetett nevelési-oktatási intézmények számára Ökoiskola cím elnyerésére.

Az Orczy Anna Általános Iskola, valamint két tagintézménye a Móra Ferenc Általános Iskola, valamint az örményesi Szalai Sándor Általános Iskola pályázatot nyújtott be e cím elnyerésére. Pályázatainkat sikeresnek ítélték, az okleveleket ünnepélyes keretek között vehettük át Budapesten.

Ökoiskola címre azok a nevelési-oktatási intézmények pályázhattak, akik intézményi keretek között, az oktatási nevelési folyamatok közben, mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti- és egészségneveléssel.

Fenti tevékenységek iskoláink Pedagógiai Programjának is kiemelt céljai között szerepelnek, de bizonyítani is kellett.  Tettük ezt jelenleg is működtetett programjaink – az Erdei Iskola Program működtetése, a szelektív hulladékgyűjtés, a kerékpáros közlekedés tudatos elősegítése, iskolai dekoráció összhangja a fenntarthatóságra neveléssel – bemutatásával. Ezeken túl, vállalnunk kellett további tevékenységek megvalósítását, beépítését intézményeink gyakorlatába.

Létrehoztuk az ÖKO munkacsoportot, pedagógusaink öko- koordinátori továbbképzésen vettek részt.

A címet 2019. december 31-ig használhatjuk, de célunk a címek megőrzése, melyet újabb pályázat útján tarthatunk meg, illetve az Örökös Ökoiskolai címek elnyerése.  Ehhez kívánok diákjainknak környezettudatos magatartást, a kollégáknak kitartó munkát, a városnak, a szülőknek pedig támogató, segítő szándékot.

Hornyákné Szabó Bernadett

intézményvezető

Munkaterv: