Pedagógusaink

név betöltött munkakör végzettség
 

Hornyákné Szabó Bernadett

tanító, igazgató – általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen,
– nevelőtanár, gyermek- és ifjúságvédelem pedagógiája,
– szakvizsgázott pedagógus – közoktatás vezető
 

Patkó Diána

tanító – általános iskolai tanítótestnevelés műveltségterület

 

 

Gerőcs Eszter

tanító, osztályfőnök 1.o – általános iskolai tanító, ének-zene műveltségterület

– informatika műveltségterület

 

Fédererné Makk Erzsébet

tanító, osztályfőnök 5.o – általános iskolai tanító, természetismeret műveltségterület

– óvónő

 

 

Németh Ibolya

tanár – történelem és ének-zene szakos általános iskolai tanár

 

 

Németh Judit

tanító, tanár

osztályfőnök 6. o

– általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségterület

– könyvtáros

– magyar nyelv és irodalom műveltségterület

 

Baksai Zsuzsanna Barbara

tanító, osztályfőnök 3.o – óvodapedagógus

– általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségterület

 

Szatlóczkiné Bíró Ibolya

tanító – általános iskolai tanító, informatika műveltségterület
 

Cseszkáné Kovács Ágnes

napközis nevelő – szociálpedagógus
 

Országhné Herceg Katalin

tanító, osztályfőnök 4.a – általános iskolai tanító, rajz szakkollégiumi képesítéssel
 

 

Baranyiné Bujdosó Ágnes

tanító, osztályfőnök 4.b

mérési, értékelési munkaközösség-vezető

– általános iskolai tanító, rajz szakkollégiumi képesítéssel

– oktatás informatikus

– igazgatóhelyettes

 

Dávidné Sármai Erika

tanító – általános iskolai tanító, informatikai műveltségterület
 

 

Sarkadi Andrea

tanító, néptánc oktató – általános iskolai tanító, természetismeret műveltségterület

– néptánc oktató

 

Czifra Orsolya

tanító – általános iskolai tanító, ének-zene műveltségterület
 

 

 

Kocsmár Erzsébet

tanár, osztályfőnök 7.b

öko- egészséges életmód munkaközösség-vezető

– biológia-technika szakos általános iskolai tanár

– környezetvédelmi agrármérnök

 

Botos Judita Anita

tanár – magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

– informatikus,  könyvtáros

 

Rézsó-Kiss Erika

tanár – okleveles magyartanár

– okleveles kommunikációtanár

 

Sipos Marina

tanár – okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár
 

Antal Imre

tanár, osztályfőnök 8.o – történelem szakos általános iskolai tanár

– hittanár

– multimédia fejlesztő

 

Héder Róbert

tanár – testnevelés- edző
 

Lipcsei Anna Mária

tanár – általános iskolai tanító, orosz szakkollégium

– orosz nyelv és irodalom szakos tanár

– pedagógiai tanár, szakvizsgázott pedagógus

 

 

Szabó Gyula

tanár –  földrajz szakos tanár, könyvtárostanár, sportoktató, közoktatási vezető
Stefán Rita logopédus szakos tanár – gyógypedagógus